Handelsbetingelser

Alle indsigelser til betingelserne skal sendes til: info@styrkmig.dk
 
Al træning foregår som udgangspunkt på eget ansvar.
Vi står ikke til ansvar for klientens udførsel, men vejleder efter gældende guidelines ift. forsvarlig udførsel og tilpasset træning.Er du i tvivl om eventuelle risici, bør du få foretaget et dybdegående sundhedstjek hos en læge inden opstart.
 
Resultaterne af vores træningsprogrammer og kostvejledning vil varierer og vi kan derfor ikke garantere et specifikt resultat. Vi vil ud fra vores erfaring, i samarbejde med dig, udforme realistiske mål, ift. den tid og indsat du er villig til at putte i det.
 

Opsigelse, bero og ændringer i forløb

Forløb opsiges med løbende måned + 1 måned og skal opsiges skriftligt inden afslutningen af løbende måned.  

Opsigelse skal sendes skriftligt til info@styrkmig.dk inden udgangen af indeværende måned.

Et eksempel for forståelsens skyld: 
Vil du opsige dit medlemskab til d. 31/12 – så skal opsigelsen være os skriftligt i hænde senest d. 30/11

Ændringer i din forløbstype / abonnement (antallet af månedlige træninger) skal varsles mindst 14 dage før og inden d.15 i måneden. Dette aftales med din træner som sørger for ændringer bliver sat op i vores administrative system. Det koster 50,- at sætte dit forløb i bero (kan gøres flere gange, f.eks. ved ferier). 

Ferier kan maksimalt være af 3 ugers varighed, hvortil der vil blive faktureret for det resterende af måneden, som fortsat.
Vi tager forbehold for at klientens plads ikke kan sikres i kalenderen, såfremt kontinuerlig ferie meldes gentagende gange.

Vi forholder os retten til at lave ændringer i Træningsklubbens holdplan.

Betaling
 
Forløbsaftale og betaling er bindende – og penge refunderes ikke, såfremt forløb mod forventning afsluttes før tid fra købers side.
Ved akutte restriktioner (såsom ved pandemi eller lignende) som påvirker dit forløb, refunderes forløbet som udgangspunkt ikke, men der vil findes mulige alternativer til afholdelse af din træning.
 
Aflysningsregler og ændringer i forløb

Ved aflysning mindre end 24 timer før din time, kan din time IKKE flyttes, og vil derfor tælles som en benyttet session. Ved aflysning mere end 24 timer før din time, kan du få den flyttet til et senere tidspunkt inden for løbende måned.  Der kan maksimalt forflyttes to sessioner pr. måned.

Dine træninger (i et personlig trænings forløb) du ikke får brugt i indeværende måned kan senest blive brugt til og med efterfølgende måned – ellers går de fortabt. Medmindre andet er aftalt.
 

Ophavsmateriale

STYRK har ophavsret på alt udleveret materiale.
 

Når du udfylder det tilsendte interview og sender det tilbage til den en STYRK træner, giver du samtidig samtykke til at disse oplysninger opbevares hos STYRK. Det samme gælder billeder og fedtprocent målinger foretaget af STYRK. Du har til enhver tid ret til at få disse tilsendt og/eller ønske dem slettet. 

 

Træner Ferie

Træneren melder selv sin ferie til klienten, og klienten vil ikke blive faktureret for den tid træneren udebliver fra det løbende forløb.
Det er trænerens eget ansvar at melde ferie til STYRK ledelsen.

Klienten kan vælge af få sine timer forflyttet til en af de andre tilknyttede trænere, og fortsætte uafbrudt.

Dette planlægges trænerne imellem, og kommunikation herom vil foregå direkte til træneren.

Yderligere

Personlig træning bogføres som undervisning og er momsfritaget. 

STYRK har lov til, under forløbets varighed at sende nyhedsbreve, samt eventuelt andet info, der anses som værende brugbart for dig som kunde.
 
STYRK har lov til, efter forløbets afslutning, at sende et feedback skema 4 gange i løbet af det efterfølgende år som du kan udfylde. Dette er for at hjælpe STYRK med at holde kvaliteten høj og altid forbedre sig.
Indkøbskurv
Scroll to Top